nedelja, mart 13, 2022

Zdrava biljka - DELARO

Zdrava biljka, zdrav prinos pšenice i ječma - DELARO

Savremena poljoprivreda zahteva složena i inovativna rešenja. Jedno od njih je bilo i stvaranje visoko efikasnog fungicida za zaštitu strnih žita.  Jedan od fungicida koji može da odgovori na sve ove zahteve jeste  DELARO koji ispoljava visoku efikasnost i fleksibilnost. DELARO deluje na više načina, omogućavajući: kontrolu rđe, septorije i fuzarijuma na pšenici, kao i suzbijanje pirenofore i ramularije na ječmu.

Kombinacija aktivnih materija omogućava odlično preventivno delovanje štiteći listove koji rastu, a snaga protiokonazola radi kontrolu pega koje su se tek razvile.

Za ovaj fungicid je bitno poznavanje količine koja se koristi  u različitim fazama rasta biljke. U ranijim tretmanima, dakle pre pojave lista zastavičara, koristi se doza od 0,7 litara po hektaru, dok u kasnijim fazama, u zaštiti lista zastavičara koji nosi prinos i u zaštiti samog klasa od fuzarijuma, neophodna je doza od 1 litre po hektaru.

Delaro, ne samo što je efikasan,  pruža i dodatne vrednosti biljci, kao što su:

-              Fiziološka efikasnost,

-              Jača fotosinteza,

-              Veći sadržaj florofila.

Ovaj pozitivan efekat je naročito izražen kada je tretman obavljen u kasnijim fazama razvoja pšenice. Biljka duže ostaje zelena pa samim tim imamo i duži period nalivanja zrna i više prinose.

Ne treba zaboraviti ni kontrolu fuzarijuma. Tretman se obavlja na samom početku cvetanja. Delaro sprečava razvoj micelije gljive i njeno prodiranje u klasić. Zrno ostaje celo i zaštićeno, i onemogućava razvoj mikotoskina. Zabranom nekih aktivnih materija na našem tržištu malo je preparata koji se mogu pohvaliti odličnom kontrolom fuzarijuma.

Delaro je svakako vaš siguran izbor u kontroli svih važnih bolesti pa i fuzarijuma!

Više o ovom fungicidu DELARO pogledajte u videu:

 

Autorsko pravo © Bayer AG