DEKALB katalog za 2021. godinu

 

 


Katalog sredstava za zaštitu bilja

 

 


DEKALB katalog uljane repice za 2019. godinu

Od setve do žetve uljane repice prođe gotovo 11 meseci što ovu proizvodnju čini veoma izazovnom. Mnoge odluke tokom sezone određuju krajnji rezultat. U nedeljama koje prethode žetvi, čak i tokom žetve, postoji šansa da se prinos značajno poveća. Zato je važno imati partnera kao što je DEKALB® – ne samo kada birate odgovarajući hibrid, već i kada su vam potrebni ključni agronomski saveti i podrška do kraja žetve.

 

  dekalb
 

Adengo

Adengo predstavlja potpuno novo rešenje za suzbijanje korova u kukuruzu. Mogućnost primene ovog herbicida u ranim fazama useva i suzbijanje velikog broja korova obezbeđuje kukuruzu dobar start i dugotrajnu zaštitu u najosetljivijim fazama razvoja, čime se ostvaruju uslovi za postizanje visokih prinosa.

  Adengo brosura
 

Betanal maxx Pro

Davne 1968. godine Betanal je izazvao revoluciju u proizvodnji šećerne repe. Od tada, herbicidi iz porodice Betanala su postajali sve bolji i uspešniji u zaštiti šećerne repe od korova, posebno zahvaljujući razvitku tzv. Beta tehnologije. Svaki novi proizvod iz porodice Betanala je uvek ZA JEDAN KORAK ISPRED u zaštiti šećerne repe od korova. Došlo je vreme za novu generaciju : Betanal maxx PRO.


  Betanal brosura
 

Food chain partnership

Zahvaljujući uspešnom sprovođenju projekta Partnerstvo u
Lancu Hrane, količina i kvalitet proizvedenog krompira bili su
u saglasnosti sa zahtevima tržišta. Analize ostataka pesticida
potvrdile su da je krompir zdrav i bezbedan i da u potpunosti
zadovoljava propise o maksimalno dozvoljenim količinama
ostataka (MDK). Stoga je Metro Cash & Carry odlučio da na
tržište plasira krompir koji proizvodi firma Agro-Mobil i to pod
brendom kompanije Metro Cash & Carry – Horeca. U sezoni
2010/2011. Agro-Mobil je postao najveći dobavljač kompanije
Metro u Srbiji isporučivši 1.100 tona krompira – proizvedenog
u okviru projekta Partnerstvo u Lancu Hrane.

  FCP case study
 

Monsoon active

Ono što ste oduvek želeli : herbicid Monsoon active predstavlja kompletno rešenje protiv najznačajnijih korova u usevu kukuruza. Odlikuje se visokom selektivnošću po usev kukuruza i izuzetnim delovanjem na korove preko lista, ali i preko zemljišta.


  Monsoon active 

Radim da zaradim

Pred vama je nova  „ Radim da zaradim „ brošura u kojoj su istaknute mogućnosti i prednosti primene pojedinih sredstava za zaštitu bilja koja se koriste u proizvodnji kukuruza, šećerne repe i strnih žita. Pročitajte iskustva i preporuke poljoprivrednih proizvođaca koji su koristili proizvode kompanije Bayer.


  RDZ brosura
 

Kompletan tretman semena

Bayer se fokusira, ne samo na tretman semena, već na kompletnu zaštitu semena i mlade biljke kroz izbor adekvatnih proizvoda, sredstava za oblaganje semena, podršku, servis i mašine ‚ sve u cilju postizanja zdravog i i splativog prinosa.
  Tretman semena
 

Luna experience

Predstavljamo vam novo resenje za efikasno suzbijanje najznačajnijih bolesti u zasadima jabuke, višnje i vinove loze. Luna experience - U zdravom voću – zdrav duh!  Luna Experience liflet
 

Luna

Bayer sa ponosom predstavlja porodicu Luna, čija neprikosnovena efikasnost ,u suzbijanju najznačajnijih bolesti voća i povrća, prevazilazi dostignuća savremenih fungicida jer obezbeđuje: poboljšani kvalitet plodova, duži rok trajanja voća i povrća, manje gubitke pri skladištenju i transportu, konkurentnost i bolju poziciju na tržištu.
  Luna brosura

Capreno

Capreno je novi herbicid za zaštitu kukuruza od korova koji sadrži dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja.

Capreno deluje efikasno i brzo, pruža pouzdanu i dugotrajnu zaštitu.

  capreno 

Propulse

Propulse je potpuno novo rešenje  u borbi protiv cerkospore. Suzbija cerkosporu na drugačiji način, efikasniji je od standarda stoga doprinosi boljem prinosu i digestiji.

  propulse

 

Yunta Quattro™  Investicija u sigurnost i više prinose

Uzevši u obzir činjenicu da je tretman insekto-fungicidom Yunta Quattro™ u proteklih 5 godina donosio blizu 400 kg/ha više u odnosu na standard ili čak značajno više u odnosu na neke proizvode starije generacije, jasno se može zaključiti da se ovakav tretman višestruko isplati. Yunta Quattro™ je investicija u sigurnost i više prinose.

  tretman semena 

Bayer Seed Growth
Video: Uzmite dobro seme i učinite ga još boljim
Autorsko pravo © Bayer AG