Nova perspektiva zaštite bilja

Zaštita bilja postaje sve složenija operacija iz godine u godinu.

Izvesno je da smo svi svedoci značajnih klimatskih promena koje za posledicu imaju više temperature, jače sunčevo zračenje i vrlo nestabilnu količinu padavina.  Pošto je poljoprivreda „fabrika pod otvorenim nebom“, čije funkcionisanje zavisi od klimatskih uslova, jasno je da ove promene u velikoj meri utiču na sve elemente proizvodnje, uključujući i zaštitu bilja.

Da li smo svedoci promene klime?

Analizom osnovnih klimatskih pokazatelja* u vegatacionom periodu za poslednje četiri godine , može se zaključiti sledeće:

 • Srednje dnevne temperature u agro-periodu su se povećale za 1.5-2.0 C u odnosu na višegodišnje proseke
 • Suša  se javlja čak u 3 od 4 godine
 • Od godine do godine javljaju se ekstremne  razlike u količinama padavina (250-700 mm)
 • U toku vegetacije biljke apsorbuju 100-500 C više u odnosu na višegodišnje proseke
 • Ekstremne suše se javljaju  u toku perioda oplodnje jarih kultura

 

Promena klime direktno ili indirektno utiče na gajene biljke i donosi nove izazove (probleme) u zaštiti bilja. Izdvajaju se neki problemi, za koje već sada  znamo da izazviju velike ekonomske štete, a za koje svakako moramo naći adekvatne odgovore:

 • Stres biljaka onemogućuje adekvatnu borbu sa korovima, štočinama i bolestima
 • „Virulentnija“ pojava  bolesti 
 • Jača pojava štetočina
 • Sve teže suzbijanje korova
 • „Eksplozija“ mikotoksina u žitaricama
 • Sve veći “pritisak” na troškove proizvodnje uključujući i zaštitu bilja

Svakako, uvođenje navodnjavanja bi u velikoj meri moglo da utiče na umanjenje pomenutih problema. Međutim, ova mera je najvećem broju poljoprivrednih proizvođača nedostupna te se moramo okrenuti drugim rešenjima.

Svi nabrojani izazovi mogu se značajno smanjiti ili u potpunosti rešiti kroz obostrano partnerstvo između samih proizvođača i kompanija koje su posvećene razvoju i iznalaženju novih rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Kako bi zaštita bilja bila olakšana, kompanija Bayer, kao svetski lider u invacijama, neprestano traga za novim rešenjima i na dobrom je putu da u bliskoj budućnosti da adekvatan odgovor na neke izazove u zaštiti bilja intenzivno radeći , i u našoj zemlji,  u sledećim oblastima proizvodnje:

 • Oblast profesinalnog tretmana semena ratarskih kultura
 • Kompletna rešenja u zaštiti strnih žita
 • Savremeni herbicidi u zaštiti kukuruza
 • Nova generacija herbicida i fungicida u šećernoj repi
 • Intenziviranje zaštite uljanih kultura

 

vreme

* Izvor: Republika Srbija- Republički hidrometeorološki zavod: Agrometeorološki podaci za proizvodne godine 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.

 

 

 

Autorsko pravo © Bayer AG