Savremeno suzbijanje korova u kukuruzu

Promena klime direktno ili indirektno utiče na gajene biljke  ali i na proces  zaštite bilja. Sve je teže suzbijenje korova u kukruzu  u smislu efikasnosti herbicida, a to direkno utiče na smanjenje prinosa i povećanje troškova proizvodnje. Ekstremni  i stresni vremenski uslovi su sve češča pojava i u našim proizvodnim uslovima i tada se  negativan uticaj korova  dodatno uvećeva  i zbog sledećih razloga:

  • Aktivnost herbicida koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja,  je umanjena zbog nedostaka vode u optimalnom periodu, te su često potrebni dodatni tretmani koji prouzrokuju dodatne troškove
  • Kako bi se efikasnije borili protiv suše i visokih temperatura, korovi razvijaju jaču voštanu prevlaku koja predstavlja značajnu barijeru za efikasno kontaktno delovanje herbicida posle nicanja useva i korova
  • Visoke temperature u vreme primene herbicida posle nicanja korova i kukuruza  pa je nemoguće odraditi tretman  u optimalnim temperaturnim okvirima, što prouzrokuje smanjenu efikasnost herbicida s jedne strane, ali i stresne uslove za biljku kukruza sa druge strane
  • Neefikasno suzbijanje korova prouzrokuje dodatan stres za biljku kukuruza i u kombinaciji sa ekstremnim spoljašnjim uslovima  predstavlja najznačajiniji faktor pojave mikotoksina (na primer slučaj sa Aflatoksinom iz 2012. godine koji je prouzrokovao zabranu izvoza zrna kukuruza i gubitke od više od 100 miliona evra  na nivou naše zemlje).

Svi pomenuti  faktori u kombinaciji sa neadekvatnim odabirom herbicida utiču i na krajnji rezultat, a to su prinos i profitabilnost. Često se u praksi biraju neadekvatni herbicidi pod izgovorom smanjenja troškova, ali upravo  tada, pogrešnim odabirom, zaista se i gubi na prinosu.

Istovremeno, neadekvatnim odabirom herbicida, kao i nedostakom dobre poljoprivredne prakse, svedoci smo ubrzane pojave rezistetnih korova u proizvodnji kukuruza što je i jedan od najvećih izazova koji treba rešiti u narednim godinama.

Iz tih razloga Bayer već duži niz godina postavlja demonstraciono-prinosne oglede, čiji je osnovni cilj dokazivanje važnosti investicije u kvalitetne herbicide za suzbijanje korova u kukuruzu, a koji odgovaraju NOVIM IZAZOVIMA U ZAŠTITI BILJA.

Dakle, zaštita bilja će biti uspešna onoliko koliko su herbicidi koje upotrebljavamo kvalitetni, provereni i pouzdani. 

Izdvojićemo dva primera:

  1. Na parcelama gde je primenjen  herbicid Adengo u protekloj godini, u proseku postigli za blizu 600 kilograma po hektaru viši prinos (slika 1).

herbicidi u kukuruzu sl1

  1. U segmentu herbicida koji se koriste posle nicanja korova i kukuruza, kombinacija herbicida Equip i Laudis je od strane proizvođača ocenjna kao najbolje i najsigurnije rešenje. Da je to tako, pokazuju i rezultati  najnovijih demonstraciono-prinosnih ogleda u 2015. godini (slika 2)

herbicidi u kukuruzu sl2
 

Postignuta razlika 1460 kg

Računica je  vrlo jednostavna. Ako uspemo da povećamo prinos za samo 300 kilograma po hektaru, suzbijanja korova je tada POTPUNO BESPLATNO I SIGURNO!

Pred herbicida Adengo, Laudis i Equip, kompanija Bayer u svojoj paleti ima još niz visoko kvalitetnih i efikasnih herbicida za suzbijanje  korova u kukuruzu, kao što su Maister, Merlin flexx i  Monsoon active  te opravdano možemo reći da imamo rešenje za svaku njivu sa garancijom za sigurnost i pozitivnim uticajem na prinos.

S obzirom da se naša poslovna politika temelji na neprekidnom istraživanju i pronalaženju novih rešenja za uspešnu proizvodnju, „pojačali“ smo paletu herbicida novim proizvodom- herbicidom Capreno.

Zaključak je da se INVESTICIJA u dobar i kvalitetan herbicid  višestruko isplati zbog  postizanja visokih prinosa i sigurnosti koju nam donosi paleta herbicida kompanije Bayer.

Autorsko pravo © Bayer AG