Yunta Quattro™ Investicija u sigurnost i više prinose

Jedinstveni proces profesionalnog tretmana semena preparatom Yunta Quattro™ podrazumeva sledeće korake :

  1. Sigurnu zaštitu od najvažnijih bolesti koje se prenose semenom ili zemljištem kao i štetnih insekata u početnim fazama razvoja, zahvaljujući aktivnim materijama i osobinama insekto-fungicida Yunta Quattro™.
  2. Bolje prijanjanje preparata na seme, zahvaljujući   sredstvima za oblaganje semena Peridiam™,a takođe i bržu, bezbedniju i prcizniju setvu uz manji trošak goriva i radne snage.
  3. Tretman u profesionalnim doradnim centrima uz koriščenje najsavremenije opreme i specijalno pripremljenih receptura prilagođenih konkretnim situacijama, što obezbeđuje jedinstveni program Bayer SeedGrowth™
  4. Kontrolu samog tretmana  putem specijalno razvijenih Bayer SeedGrowth™ testova kojima se određuje raspoređenost preparata po semenu, osobađanje preparata  sa semena  ili sama količina nanošenja na seme. Ovi testovi su presudni u određivanju kvaliteta tretmana ,odnosno buduće efikasnosti.

U praksi često se dešava da proizvođači u želji za smanjenjem troškova samostalno vrše  doradu uz korišćenje neadekvatnih mašina za  doradu i tretman semena. U takvim situacijama, čak i da se koriste najsavremeniji proizvodi, ne mogu se postići vrhunski rezultati… Zašto?

Evo slikovitog objašnjenja kroz sledeći primer:

 Tretirano seme yunta quattro

Ako uporedimo izgled  profesionalno tretiranog semena (Slika br. 1 - posuda sa leve strane) sa semenom koje je tretirano u „domaćoj radinosti“ (Slika br. 1 - posuda sa desne strane), jasno se može zaključiti  da  postoji velika razlika u kvalitetu tretmana, a posredno u efikasnosti i PRINOSIMA!

U prilog tome govori i ogled koji je postavio proizvođač Zvonko Kulić u Aleksi Šantiću gde je poređeno profesionalno tretirano seme sa “tavanskim” i gde isplativost sejanja profesionalno teriranog (deklarisnog) semena prevazilazi svaku uštedu.

Naime razlika u prinosu u korist deklarisnog i profesionalno tretiranog semena je iznosila čitavih 700 kg!

tretman semena razlika u prinosu 

Takođe, ako uzmemo u obzir činjenicu da je tretman insekto-fungicidom Yunta Quattro™ u proteklih 5 godina donosio blizu 400 kg/ha više u odnosu na standard ili čak značajno više u odnosu na neke proizvode starije generacije, jasno se može zaključiti da se ovakav tretman višestruko isplati. Yunta Quattro™ je investicija u sigurnost i više prinose.

tretman semena povecanje prinosa 

Autorsko pravo © Bayer AG