Agro servisi

BayDrone

Agro servisi

BayDrone

Pametno korišćenje inputa je kamen temeljac održive i profitabilne poljoprivrede, koja sve više zahteva donošenje odluka zasnovano na podacima da zameni empirijsko i emocionalno donošenje odluka, naravno, ne bez iskustva farmera i lokalnog znanja.

Dajemo vam alate da to učinite!

BayDrone je alat koji omogućava donošenje odluka na osnovu podataka prikupljenih izviđanjem dronova tokom prethodne i tekuće proizvodne sezone.

Ova usluga omogućava našim partnerima da intervenišu za svaku operaciju, kao što su setva, prskanje, navodnjavanje i žetva, pomažući vam da radite sa preciznošću.

Ovim tehnologijama se proširuju mogućnosti i ubrzava procedura praćenja, a pre svega su moguće reakcije u kratkom vremenskom intervalu.

Nadgledanje useva dronom se vrši pomoću multispektralnih i hiperspektralnih kamera koje obezbeđuju visok nivo tačnosti podataka

Ovakvim pristupom možemo bolje i sveobuhvatnije otkriti „rupe“ u proizvodnji i uticaj na prinos i omogućiti optimalno korišćenje svih resursa.

BayDron nam omogućava da pratimo stanje useva na našim poljima, skoro centimetar po centimetar uključujući sledeće:

  • Gustina sklopa
  • Stepen razvoja i ujednačenosti biljaka
  • Mapiranje korova
  • Zdravstveno stanje biljaka tokom vegetacije (vitalnost biljaka)

Ovim podržavamo da se izvrše agronomske analize i daju preporuke prilagođenog rešenja.

Na taj način smo postigli dva stuba održivosti, smanjujući pritiske na životnu sredinu uz povećanje produktivnosti.