Izjava privatnosti

Ovo je veb-sajt (u daljem tekstu „veb-sajt“) Bayer d.o.o. Beograd ( u daljem tekstu „mi“). Za dodatne informacije koje se tiču provajdera veb-sajta, pogledajte Impresum .

A. Rukovanje ličnim podacima

Ovim tekstom želimo da vam pružimo informacije kako se rukuje vašim ličnim podacima kada koristite naš veb-sajt. Ako nije drugačije posebno naznačeno, pravni osnov rukovanja vašim ličnim podacima proističe iz činjenice da je takvo rukovanje uslov za dostupnost funkcionalnosti veb-sajta koje ste vi tražili (član 6 (1)(b) Opšte regulative za zaštitu podataka).

I. Korišćenje našeg veb-sajta

1. Pristup našem veb-sajtu

Kada se prijavite na naš sajt, vaš pretraživač će preneti određene podatke na naš veb-server. Prenos podataka se radi iz tehničkih razloga i predstavlja uslov koji se mora ispuniti kako bi vam bile omogućene informacije koje ste tražili. U nameri da vam se olakša pristup veb-sajtu, sledeće informacije se prikupljaju, privremeno čuvaju i koriste:

 • IP adresa
 • Datum i vreme pristupa sajtu
 • Razlike u vremenskim zonama prema srednjem vremenu po Griniču (GMT)
 • Sadržaj zahteva (određeni sajt)
 • Status pristupa/HTTP statusni kod
 • Prenesena količina podataka
 • Zahtev za pristup veb-sajtu
 • Pretraživač, jezička podešavanja, verzija softvera pretaživača operativnog sistema i oblasti

Štaviše, kako bismo zaštitili naše legitimne interese, ovakve podatke ćemo čuvati određeni period kako bi bilo moguće pokrenuti praćenje ličnih podataka u slučaju pokušaja ili stvarnog neovlašćenog pristupa našim serverima (član 6 (1)(b) Opšte regulative za zaštitu podataka).

2. Podešavanja „kolačića“

a) Šta su „kolačići“?

Ova veb stranica koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem hard disku preko vašeg pretraživača. Oni čuvaju određene informacije (npr. vaše željene postavke jezika ili lokacije) koje nam vaš pretraživač može ponovo preneti prilikom sledećeg pristupa našem veb-sajtu (u zavisnosti od životnog veka kolačića).

b) Koje „kolačiće“ mi koristimo?

Koristimo 2 kategorije kolačića: (1) funkcionalni kolačići, bez kojih bi se funkcija našeg sajta mogla smanjiti, i (2) opcioni kolačići koji se koriste npr. za veb-sajt analize i u marketinške svrhe. Mi trenutno ne koristimo opcione kolačiće na ovom veb-sajtu. Naredna tabela sadrži detaljan opis kolačića koje mi inače koristimo:

Kolačići neophodni za tehničke potrebe

Ime kolačića Životni vek Svrha i sadržaj
ASP.NET_SessionID Kraj sesije Anonimna identifikacija trajanja posete za tehničke potrebe u cilju optimizacije veb stranice. Ne prikupljaju se lični podaci.
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 10 godina Ovaj kolačić za analizu obezbeđuje SiteCore platforma. Ovaj kolačić omogućava nam da analiziramo upotrebu našeg veb-sajta dodeljivanjem jedinstvenog i slučajno generisanog ID-a na vaš uređaj koji nam omogućava njegovo prepoznavanje.
SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE Kraj sesije Ovaj kolačić za analizu obezbeđuje SiteCore platforma. Ovaj kolačić prati višestruke posete korisnika našoj veb stranici. Radi u saglasnosti sa SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE.

YouTube

Uključili smo video zapise sa naših YouTube kanala koristeći YouTube-ov režim zaštite privatnosti. Ovaj režim može sačuvati kolačiće na Vašem računaru ukoliko kliknete na YouTube video plejer, ali YouTube neće sačuvati lične podatke za pokretanje ugrađenih video zapisa koristeći režim zaštite privatnosti. Više informacija o video zapisima sa YouTube-a možete pronaći OVDE.

Opcioni kolačići

Podešavanja kolačića

c) Kako zaštititi podešavanja kolačića?

Svakako, možete koristiti naš veb-sajt bez upotrebe kolačića. U bilo kom trenutku možete ograničiti ili u potpunosti isključiti upotrebu kolačića. Međutim, ovo može imati negativan uticaj na funkcionalnost i pogodnosti korisnika našeg veb-sajta. Takođe, gde je primenljivo, možete odabrati opcione kolačiće koji se mogu koristiti kao odgovarajuće rešenje za isključivanje u tabeli ponuđenoj gore.

3. Eksterne usluge ili sadržaj na našem veb-sajtu

Na našem veb-sajtu postoje usluge i sadržaji koje pružaju treća lica. Kada koristite jednu takvu uslugu ili kada je prikazan sadržaj nekog trećeg lica, podaci koji proisteknu iz komunikacije će iz tehničkih razloga biti razmenjeni između vas i odgovarajućeg pružaoca usluge ili sadržaja.

Odgovarajući pružalac usluga ili sadržaja može, takođe, obrađivati vaše podatke za sopstvene dodatne potrebe. U skladu s našim mogućnostima, konfigurisali smo usluge i njihov sadržaj, kod davaoca usluga u sopstvene svrhe, tako da je bilo kakva druga komunikacija u druge svrhe, izuzev pružanja njihovih usluga na našoj veb stranici, blokirana, ili do komunikacije dolazi samo nakon što se izabere korišćenje odgovarajuće usluge. U svakom slučaju, kako nemamo kontrolu nad prikupljanjem i obradom podataka koje vrše treće strane, nismo u poziciji da obezbedimo obavezujuću informaciju koja se tiče obima i svrhe takve obrade vaših podataka.

Za detaljnije informacije koje se odnose na obim i svrhu takvog prikupljanja i obrade vaših podataka, molimo vas pogledajte Izjavu o privatnosti pružaoca čije usluge i/ili sadržaj uključujemo na naš sajt, kao i osobu koja je odgovorna za zaštitu vaših podataka u ovom kontekstu:

Youtube (video zapisi)

Google maps (mape)

4. Žalbe na kvalitet

Ovaj veb-sajt nije namenjen niti kreiran za komunikaciju koja se tiče neželjenih dejstava, izostanka terapeutskog dejstva, medicinskih grešaka, proizvoda sa crnog tržišta/falsifikovanih proizvoda, nepravilne ili upotrebe proizvoda van odobrene primene i/ili drugih problema koji se odnose na bezbednost Bajerovih proizvoda. Ako želite da se žalite na kvalitet možete koristiti naš veb-sajt za prijavu.

Ako, pak, nama prijavite probleme koji se tiču bezbednosti i kvatiteta Bajerovih proizvoda, mi ćemo biti zakonski u obavezi da iskoristimo vašu prijavu i možemo vas kontaktirati kako biste dobili dodatne informacije. Takođe, možda ćemo morati da prosledimo ovako dobijene informacije ostalim kompanijama Grupe Bajer i partnerima sa kojima sarađujemo, u meri neophodnoj za ostvarivanje prava po prijavi.

B. Informacije koje se tiču vaših prava

Sledeća prava vam mogu biti dostupna, u skladu sa primenljivim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koji su skladišteni kod nas;
 • Pravo na zahtev za izmenu, brisanje ili ograničenu obradu vaših ličnih podataka;
 • Pravo na prigovor na obradu podataka za svrhe iz našeg legitimnog interesa, javnog interesa ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uverljivi, opravdani razlozi koji prevazilaze vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada sprovodi u svrhu potvrde, primene ili obrade pravnih zahteva;
 • Pravo na prenošenje podataka;
 • Pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka;

U bilo kom trenutku, možete da povučete vašu saglasnost o prikupljanju vaših podataka, obradi i njihovom korišćenju. Za dalje informacije, molimo vas pogledajte prethodna poglavlja koja opisuju obradu podataka baziranu na vašoj saglasnosti.

Ako želite da iskoristite svoja prava, molimo vas uputite vaš zahtev na kontakt koji je naznačen ispod (C).

C. Kontakt

Za bilo kakva pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka, molimo vas pošaljite e-mail na zastita.podataka.o.licnosti@bayer.com ili kontaktirajte naše lice za zaštitu podataka o ličnosti na adresu:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Bayer d.o.o.
11070 Beograd

D. Dopuna Izjave o privatnosti

Možemo ažurirati našu Izjavu o privatnosti s vremena na vreme. Ta ažuriranja će biti objavljenja na našem veb-sajtu. Stoga, preporučujemo da redovno posećujete sajt kako biste bili informisani o mogućim izmenama.

Poslednji put izmenjena : 07.06.2018.