Usevi i zasadi

Suncokret

Usevi i zasadi

Suncokret

Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i tamo navedene sigurnosne mere.

Planovi zaštite su informativnog karaktera i obuhvataju proizvode koji su registrovani za dati usev. O eventualnim kombinacijama dva ili više preparate, možete kontaktirati stručnu službu kompanije Bayer.