Kvalitet proizvoda

Ovaj veb-sajt nije namenjen niti kreiran za komunikaciju koja se tiče neželjenih dejstava, izostanka terapeutskog dejstva, medicinskih grešaka, proizvoda sa crnog tržišta/falsifikovanih proizvoda, nepravilne ili upotrebe proizvoda van odobrene primene i/ili drugih problema koji se odnose na bezbednost Bajerovih proizvoda.

Ako želite da se žalite na kvalitet možete nam poslati e-mail na kvalitetproizvoda.CS.RS@bayer.com.